eFacebook
วันที่วางจำหน่าย:2022-11-27    ผู้เขียน:    เรียกดู:

तपाईँलाई अस्थायी रूपमा ब्लक गरिएको छ

तपाईँलाई अस्थायी रूपमा ब्लक गरिएको छ

तपाईँले धेरै छिटो गरेर यस सुविधाको दुरुपयोग गर्नुभएको जस्तो देखिन्छ। तपाईँलाई यसको प्रयोग गर्नबाट अस्थायी रूपमा ब्लक गरिएको छ।